به سایت رسمی شرکت بهتاژ نوید خوش آمدید.

واحد مشاوره و طراحی

در کلیه امور ساختمان و فضاسازی پیرامونی با آنالیز دقیق پروژه و اعلام نقطه نظرهای کارشناسی با شما همراه
خواهیم بود و کمک خواهیم کرد تا تصمیم بهینه بگیرید .
کلیه امور ساختمانی با بهره گیری از آخرین متدهای علمی روز و تکنولوژی و بومی سازی آن ، برابر سلیقه کارفرما و لحاظ صرفه اقتصادی توسط کارشناسان مربوطه طراحی و ارائه می گردد و پس از تایید مبادی قانونی اجرا می شود.


واحد اجرا

     گروه اجرای شرکت متشکل از کارشناسان واحدهای مختلف ساختمانی برحسب نیاز پروژه ها و مجــــریان

     مربوطه در قالب یک تیم کامل زیر نظر سرپرست کارگاه تشکیل و با دریافت نظریه های مشاورین تحت کنترل و نظارت 

    مدیریت مربوطه به بهترین نحو ممکن اجرا می گردد .   

 

واحد تعمیر و نگهداری

این واحد وظیفه انجام فوریت های دوره تضمین شرکت و خدمات مقاطع کاری مشتریان محترم را به عهده دارد 
عملیات نمای ساختمان توسط این واحد انجام می پذیرد