به سایت رسمی شرکت بهتاژ نوید خوش آمدید.

ما برحسب سلیقه کارفرما و نیازمندیهایش و پیشنهادات کاربردی متخصصان شرکت در کلیه امور بازسازی و تغییرات و تزئینات داخلی و نمای ساختمان به کمک شما خواهیم آمد تا ضمن صرفه اقتصادی از تغییرات به روز نیز بهره مند گردید.
شایان ذکر است روند ساخت به صورت پیمانکاری ( پیمان سرجمع، پیمان در مدیریت، دستمزدی و مشارکت ) با توافق صورت می پذیرد