به سایت رسمی شرکت بهتاژ نوید خوش آمدید.

اهداف شرکت

شرکت در نظر دارد با انجام درست کلیه امور مورد تعهد خود و استفاده از نخبگان علمی بعد از اخذ گرید 1گام به پروژه های بین المللی نهاده تا بتواند ضمن صادرات علم و تجربه مهندسی و مدیریت گامی جهت اعتلای نام ایران و ایرانی بردارد . در این راستا ما به انتقادات و پیشنهادات شمــــا ارج

 می نهیم و همواره آن را راه گشا آینده خود میدانیم و اعتقاد داریم بهترین دوستان ما منتقدین ما هستند.