به سایت رسمی شرکت بهتاژ نوید خوش آمدید.

روند پذیرش
 1. ابتدا مدارک و رزومه ارسالی بررسی و با برگزیدگان تماس تلفنی برقرار خواهد شد و سوالات تکمیلی دیگر پرسیده خواهد شد.
 2. در صورت پذیرش برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد.
 3. بعد از پذیرش در مصاحبه حضوری به محل کار معرفی شده و می بایست دو تا سه ماه دوره تست و آشنایی طرفین را سپری نماید.

بدیهی است بعد از مدت آزمایش و موفقیت در آن استخدام خواهد شد.. لازم به ذکر است در هر زمان از سه  صورت عدم موفقیت و بنا به تشخیص شرکت با وی قطع همکاری خواهد شد

میزان حقوق و مزایا
 1. داوطلبین در زمان تست ( سه ماهه ) از حداقل حقوق برخوردار خواهند بود.
 2. بعد از دوران تست میزان حقوق از حداقل وزارت کار تا 50.000.000 ریال بر حسب توانمندی و شرایط شغلی خواهد بود.
 3. به طور سالیانه در صورت رضایت شرکت و پیشرفت فرد در امور محوله تا 20% به حقوق و مزایا افزوده خواهد شد
 4. کلیه حقوق و مزایا طبق قانون شامل مرخصی، سنوات، عیدی، خواروبار و مسکن ماهیانه پرداخت می گردد.
 5. ارتقاء شغلی و برخورداری از حقوق بالاتر پله­ کانی می ­باشد که نهایتاً در صورت موفقیت و رضایت به سِمَت مدیران ارشد رسیده و از حقوق و مزایای بالاتر از 40.000.000 ریال برخوردار خواهد شد.
 6. حقوق هر ماه کارکنان، 15ام ماه بعد پرداخت خواهد شد.
 7. بعد از استخدام، حقوق یک ماه ضبط و دو ماه پس از زمان تسویه پرداخت خواهد شد
 8. کلیه پرسنل شرکت بعد از دوران تست مشمول بیمه شده و از مزایای آن برخوردار خواهند شد.
 9. زمان کار از ساعت 8 صبح الی 17 عصر می باشد که سرپرست­ان کارگاه و مدیران ارشد از این قاعده مستثنی خواهند بود.
 10. پایان هر سال عملکرد پرسنل و مسئولین بررسی خواهد شد و در صورت عدم کسب امتیاز حداقل لازم ( 70 از 100 )، کمیسیون تجدیدنظر تشکیل و در خصوص عملکرد وی تصمیم گیری خواهد شد.
 11. اجرای کامل شرح وظایف و تعهدات کاری در طول خدمت ضروری است در صورت عدم رعایت آن طبق مقررات شرکت در خصوص عاملین تصمیم ­گیری خواهد شد.
 12. شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به هزینه های ایاب و ذهاب و غذا ندارد
مدارک و شرایط مورد نیاز
 1.  ارائه مدارک تحصیلی و ریز نمرات برای مدارک دیپلم وبالاتر ضروری است
 2. عکس 4*3 به تعداد 6 قطعه
 3.  اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی شخص و افراد تحت تکفل همراه با سابقه بیمه ( تصویر مدارک به مدیریت اداری مالی ارائه و برابر با اصل گردد.)
 4. تکمیل جامع فرم های استخدام شرکت
 5. داشتن ضامن معتبر
 6. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
** توضیح اینکه کلیه مدارک از مبادی مربوطه استعلام و تحقیق محلی نیز بعمل خواهد آمد