به سایت رسمی شرکت بهتاژ نوید خوش آمدید.

شرایط خصوصی پیمانکاران جزء
  1. دارای تخصص و تجربه لازم
  2. اخذ تاییدیه از کارشناسان ارشد شرکت
  3. دارای سوابق مطلوب در موضوع پیمان
  4. نداشتن سوء پیشینه
  5. بررسی رضایت کارفرمایان قبلی
  6. اخذ نمره قابل قبول از بازرسی شرکت برای قراردادهای آتی
  7. توانمندی در ارائه ضمانت نامه های مورد نیاز شرکت
  8. ارائه مدارک دوره فنی و حرفه ای در صورت لزوم